Business Club - Interview - CEO Natasha Sury


 

 Hello Business Club! 🚀😎💫

🏆 Finally the interview with our CEO Natasha Sury is here! Take a look, and get to know more about the Business Club & BCT Active Wallet company! Technology, vision, future plans - all gathered in one interview! 😊💪🚀

Business Club proudly announces that we have just transferred platform ownership from Business Club AG to the British bandera, i.e. Active Wallet LTD company incorporated under number: 13991576, in the United Kingdom, London.

Due to applying for FinTech and SRO licenses by Business Club platform, it is essential and standard practice to change platform ownership to fasten licensing processes in Switzerland.

Active Wallet LTD will run online platforms until the our Swiss company obtains FinTech and SRO licence. Next step is FCA in the United Kingdom!

🔥 Information and registration - 👉 https://business.club/r/balzer 👈 🔥🤩

With kind regards,
Active Wallet LTD
Andrew Bogacki & Team🏆
Hallo Business Club! 🚀😎💫

🏆 Endlich ist das Interview mit unserer CEO Natasha Sury da! Werfen Sie einen Blick darauf und erfahren Sie mehr über das Unternehmen Business Club & BCT Active Wallet! Technologie, Vision, Zukunftspläne - alles in einem Interview! 😊💪🚀

Business Club verkündet mit Stolz, dass wir soeben das Eigentum an der Plattform von der Business Club AG an die britische bandera, d.h. Active Wallet LTD company incorporated under number: 13991576, im Vereinigten Königreich, London, übertragen haben.

Aufgrund der Beantragung von FinTech- und SRO-Lizenzen durch die Business Club-Plattform ist es notwendig und üblich, den Eigentümer der Plattform zu wechseln, um die Lizenzierungsprozesse in der Schweiz zu beschleunigen.

Active Wallet LTD wird die Online-Plattformen betreiben, bis unser Schweizer Unternehmen die FinTech- und SRO-Lizenz erhalten hat. Der nächste Schritt ist die FCA im Vereinigten Königreich!

🔥Infos und Anmeldung - 👉 https://business.club/r/balzer 👈 🔥🤩

Mit freundlichen Grüßen,
Active Wallet LTD
Andrew Bogacki & Team🏆‼️ The Business Club beats all records in the crypto industry ‼️


 🇩🇪🇩🇪 Du bist ein Investor? 💪 💰

‼️ Der Business Club schlägt alle Rekorde in der Kryptoindustrie ‼️

Investoren, Führungskräfte und Finanzexperten 🏦 sind völlig aus dem Häuschen - Hier beim Business Club hast DU die Möglichkeit - $25 bis zu $52.500 DIREKT-Bonus 🚀sofort zu erhalten! 🏆 ‼️

Dein Investment entscheidet wieviel BONUS 🚀 (bis 21%)

🔥Infos und Anmeldung - 👉 https://business.club/r/balzer 👈 🔥🤩

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

🇬🇧🇬🇧 Are you an investor? 💪 💰

‼️ The Business Club beats all records in the crypto industry ‼️

Investors, executives and financial experts 🏦 are over the moon - Here at the Business Club YOU have the opportunity - to receive $25 up to $52,500 DIRECT bonus 🚀immediately! 🏆 ‼️

Your investment decides how much BONUS 🚀 (up to 21%)

🔥 Information and registration - 👉 https://business.club/r/balzer 👈 🔥🤩

#opportunity #business #investment #business_club #active_wallet #bct #network

 

 

How to get Standard Business Club Invitation - Business Club


 

Hello Business Club!🎉😍

🔥HOT NEWS🔥🤩

🔥Info and registration - https://business.club/r/balzer 🔥🤩 

✌️Official Office Opening will take part 9th-12th of July 2022 in Dubai, Boulvard Plaza 1! We prepared 100 invitations for our community to celebrate this awesome moment at one place with you all!🎉🥂

🧩Business Club prepared 2 different sets of invitations for our partners!😎💫🎉

🤩👉 50 ALL-INCLUSIVE BUSINESS CLUB invitations, which include:

1)👉 3-nights accomodation in awesome Dubai Hotels in Downtown, next to the BC Office and Burj Khalifa! 🏬🌇

2)👉 2-way tickets: to and from the Dubai ✈️

3)👉 Office Opening Meeting Party 🎉🥂😎

4)👉 Yacht Party around Dubai with company team, leaders and investors🛥😍🥂

5)👉 Special surprise from the Business Club company 😎

🤩👉 50 MEET THE BUSINESS CLUB invitations, which include:

1)👉 Office Opening Meeting Party 🎉🥂😎

2)👉 Yacht Party around Dubai with company team, leaders and investors🛥😍🥂

✅ How to get ALL-INCLUSIVE Invitation?

The promotion will run from 1st to 30th June 2022. Get your all inclusive invitation by:

👉For Investors:
Invest $25.000 in BCT between 1st and 30th June to get All-Inclusive invitation for Business Club Opening Days!🤩🔥🥂

👉For new Leaders:
Who activated LifeLong Dynamic sales and have frontpartners with minimum $40.000 sales in total, and achieved it between 1st - 30th June, gets All-Inclusive invitation for Business Club Opening Days!🤩🚀🥂

👉For Leaders who are already with us:
All Power Tier Challengers with activated LifeLong Dynamic Sales get All-Inclusive invitation for Business Club Opening Days! 🤩🎉🥂

✅ How to get Standard Business Club Invitation?

👉For Investors:
Who invest $5.000 in BCT between 1st and 30th June get invitation for Business Club Opening Days!🤩💥🥂

👉For Leaders:
Achieve at least $10.000 sales, and invested $1.000 between 1st-30th June get invitation for Business Club Opening Days!😍🎉🥂

❗️Clause:
Met conditions in June? Contact us to confirm your invitation! ✈️ Invitations are limited to 100 pcs (50 All-Inclusive, 50 Standard). First investors and leaders who achieve goals will become VIP guests for Business Club Opening Days!

🧩 People of the Business Club! We are honoured to have such an awesome community like you. We do our best to push the world forward, and it would be impossible without our partners. Thank you for being with us, and see you in Dubai, on Boulvard Plaza 1, 9-12th July 2022! 🚀🥂🏆

🔥Info and registration - https://business.club/r/balzer 🔥🤩 

  


中国 - 每日收益之间| 0.2% 和 0.59%

 


每日收益之间| 0.2% 和 0.59%

 


商务俱乐部活动钱包

Active Wallet 是一款创新的钱包,旨在尽可能保证您的资金安全。
尽可能安全。 但这还不是全部!

Business Club Active Wallet 中存储的 BCT 代币持续运作,让您的利润与日俱增。


每日收益之间| 0.2% 和 0.59%
 

‼️最强商务俱乐部团队‼️

👉🏼概述👈🏼

商务俱乐部的运作方式:

✅ 最低存款 $50。
✅ 质押内部 BCT 代币从周一到周日每日收益在 0.3-0.5% 之间(平均每月 10-12%)

✅ 目前支付货币有BTC、ETH、USDT(不断扩充中)
1 BCT = 1 USDT(稳定币,无价格波动)

✅ 可从 $10 起取款
✅ 50 美元起可再投资

✅ 可以存入许多加密货币

✅ 位于瑞士苏黎世
✅ 在 Finma 申请批准
✅ LTD Active Wallet 创立于英国
✅ 完整的加密生态系统
✅ 出席各种交易会
✅ 由华尔街之狼 Jordan Belfort(200 万 Instagram 追随者)赞助

强调:
🔹 自己的应用程序(Google Playstore 和 AppStore)
🔹 商业俱乐部代币(BCT)
🔹自己的活跃钱包(移动应用程序)
🔹 自己的区块链(BCB - 商业俱乐部区块链)
🔹支付卡(与Visa合作)

更多关于这里的信息:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

今天就加入最大、最独特的商业俱乐部!

立即加入商务俱乐部:👉 https://bctwallet.io/r/91558654577

  
Telegram: https://t.me/businessClub_world

 

 中国商业文件

 

#wallet #exchange #BusinessClub #business #Active_wallet #network #community #Business_Club #BCT #asia #china #中国

Tiếng Việt - Thu nhập hàng ngày giữa | 0,2% và 0,5% 
Thu nhập hàng ngày giữa | 0,2% và 0,5%


 

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Ví năng động

Active Wallet là một loại ví sáng tạo được thiết kế để giữ tiền của bạn an toàn nhất có thể.
Càng an toàn càng tốt. Nhưng đó không phải là tất cả!

Mã thông báo BCT được lưu trữ trong Ví hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp hoạt động liên tục và làm cho lợi nhuận của bạn tăng lên từng ngày.


Thu nhập hàng ngày giữa | 0,2% và 0,59%
 

‼ ️ Đội ngũ Câu lạc bộ Doanh nghiệp Mạnh nhất‼ ️

👉🏼 TỔNG QUAN 👈🏼

Cách hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp:

✅ Tiền gửi tối thiểu $ 50.
✅ Mức tăng hàng ngày từ 0,3-0,5% từ Thứ Hai đến Chủ Nhật (trung bình 10-12% mỗi tháng) khi đặt mã thông báo BCT nội bộ

✅ Các loại tiền thanh toán hiện tại là BTC, ETH, USDT (liên tục được mở rộng)
1 BCT = 1 USDT (đồng tiền ổn định, không có biến động giá)

✅ Có thể rút từ $ 10
✅ Có thể tái đầu tư từ $ 50

✅ Có thể gửi tiền bằng nhiều loại tiền điện tử

✅ Có trụ sở tại Thụy Sĩ, Zurich
✅ Được chấp thuận tại Finma
✅ LTD Active Wallet được thành lập ở Anh
✅ Hệ sinh thái tiền điện tử hoàn chỉnh
✅ Được đại diện tại các hội chợ thương mại khác nhau
✅ Được tài trợ bởi Wolf of Wallstreet Jordan Belfort (2 triệu người theo dõi Instagram)

Điểm nổi bật:
🔹 Ứng dụng riêng (Google Playstore & AppStore)
🔹 Mã thông báo Câu lạc bộ Doanh nghiệp (BCT)
🔹 Ví riêng đang hoạt động (ứng dụng dành cho thiết bị di động)
🔹 Blockchain riêng (BCB - Business Club Blockchain)
🔹 Thẻ thanh toán (hợp tác với Visa)

Thông tin thêm về điều này tại đây:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Tham gia câu lạc bộ kinh doanh lớn nhất và độc đáo nhất NGAY HÔM NAY!


Tham gia ngay Câu lạc bộ Doanh nhân: 👉 https://bctwallet.io/r/91558654577


 
Telegram: https://t.me/businessClub_world

 

Giấy kinh doanh bằng tiếng Việt

Tham gia ngay Câu lạc bộ Doanh nhân: 👉 https://bctwallet.io/r/91558654577

 

#wallet #exchange #BusinessClub #business #Active_wallet #network #community #Business_Club #BCT #vietnam #Asia

भारत - अभी बिजनेस क्लब के सदस्य बनें: 👉 https://bctwallet.io/r/91558654577

 


 
के बीच दैनिक लाभ | 0.2% और 0.59%


 

बिजनेस क्लब सक्रिय वॉलेट
एक्टिव वॉलेट एक अभिनव वॉलेट है जिसे आपके पैसे को यथासंभव सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यथासंभव सुरक्षित। लेकिन वह सब नहीं है!

बिजनेस क्लब एक्टिव वॉलेट में संग्रहीत बीसीटी टोकन लगातार काम करते हैं और आपके मुनाफे को दिन-ब-दिन बढ़ाते हैं।


के बीच दैनिक लाभ | 0.2% और 0.59
 

️सबसे मजबूत बिजनेस क्लब टीम‼️

सिंहावलोकन

बिजनेस क्लब कैसे काम करता है:

न्यूनतम जमा $50।
आंतरिक बीसीटी टोकन रखने पर सोमवार से रविवार तक दैनिक लाभ 0.3-0.5% (प्रति माह औसतन 10-12%)

भुगतान मुद्राएं वर्तमान में बीटीसी, ईटीएच, यूएसडीटी (लगातार विस्तारित की जा रही हैं)
1 बीसीटी = 1 यूएसडीटी (स्थिर सिक्का, कीमत में कोई उतार-चढ़ाव नहीं)

✅ $10 से निकासी योग्य
✅ $50 से पुनर्निवेश योग्य

कई क्रिप्टोकरेंसी में जमा संभव

स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख में स्थित है
फिनमा में अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया
लिमिटेड सक्रिय वॉलेट इंग्लैंड में स्थापित
✅ पूर्ण क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र
विभिन्न व्यापार मेलों में प्रतिनिधित्व
वुल्फ ऑफ वॉलस्ट्रीट जॉर्डन बेलफोर्ट द्वारा प्रायोजित (2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स)

मुख्य विशेषताएं:
🔹 खुद का ऐप (गूगल प्लेस्टोर और ऐपस्टोर)
बिजनेस क्लब टोकन (बीसीटी)
खुद का सक्रिय वॉलेट (मोबाइल ऐप)
खुद का ब्लॉकचैन (बीसीबी - बिजनेस क्लब ब्लॉकचैन)
🔹 भुगतान कार्ड (वीज़ा के साथ सहयोग)

इसके बारे में यहाँ और अधिक:
मैं

सबसे बड़े और सबसे अनोखे बिजनेस क्लब में आज ही शामिल हों!

अभी बिजनेस क्लब के सदस्य बनें:
👉 https://bctwallet.io/r/91558654577


 
Telegram: https://t.me/businessClub_world

 

अंग्रेजी में बिजनेस पेपर

अभी बिजनेस क्लब के सदस्य बनें: 👉 https://bctwallet.io/r/91558654577

 

#wallet #exchange #BusinessClub #business #Active_wallet #network #community #Business_Club #BCT #hindi #indien #india

ไทย - กำไรรายวันระหว่าง | 0.2% และ 0.59%


 

กำไรรายวันระหว่าง | 0.2% และ 0.59%


 

Business Club Active Wallets

Active Wallet เป็นกระเป๋าเงินนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาเงินของคุณให้ปลอดภัยที่สุด
ปลอดภัยที่สุด แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!

โทเค็น BCT ที่เก็บไว้ใน Business Club Active Wallet ทำงานอย่างต่อเนื่องและทำให้ผลกำไรของคุณเพิ่มขึ้นทุกวัน


กำไรรายวันระหว่าง | 0.2% และ 0.59%


‼️ทีมสโมสรธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุด‼️

👉🏼ภาพรวม👈🏼

ชมรมธุรกิจทำงานอย่างไร:

✅ ฝากขั้นต่ำ $50
✅ กำไรรายวันระหว่าง 0.3-0.5% ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ (เฉลี่ย 10-12% ต่อเดือน) จากการปักหลักโทเค็น BCT ภายใน

✅ สกุลเงินการชำระเงินในปัจจุบัน BTC, ETH, USDT (กำลังขยายอย่างต่อเนื่อง)
1 BCT = 1 USDT (เหรียญที่มีเสถียรภาพ ไม่มีความผันผวนของราคา)

✅ถอนได้ตั้งแต่ $10
✅ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ตั้งแต่ $50

✅สามารถฝากเงินได้ใน cryptocurrencies มากมาย

✅ อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ซูริก
✅ ได้รับการอนุมัติที่ Finma
✅ LTD Active Wallet ก่อตั้งขึ้นในอังกฤษ
✅ระบบนิเวศเข้ารหัสที่สมบูรณ์
✅ เป็นตัวแทนในงานแสดงสินค้าต่างๆ
✅ สนับสนุนโดย Wolf of Wallstreet Jordan Belfort (ผู้ติดตาม Instagram 2 ล้านคน)

ไฮไลท์:
🔹 แอพของตัวเอง (Google Playstore & AppStore)
🔹 โทเค็นคลับธุรกิจ (BCT)
🔹 กระเป๋าเงินที่ใช้งานของตัวเอง (แอพมือถือ)
🔹 Blockchain ของตัวเอง (BCB - Business Club Blockchain)
🔹 บัตรชำระเงิน (ร่วมมือกับวีซ่า)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่นี่:
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

เข้าร่วมชมรมธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและมีเอกลักษณ์ที่สุดวันนี้!

เข้าร่วมชมรมธุรกิจตอนนี้: 👉 https://bctwallet.io/r/91558654577

 


 
Telegram: https://t.me/businessClub_world

 

กระดาษธุรกิจในภาษาอังกฤษ

เข้าร่วมชมรมธุรกิจตอนนี้: 👉 https://bctwallet.io/r/91558654577

 

#wallet #exchange #BusinessClub #business #Active_wallet #network #community #Business_Club #BCT #GB #thai #thailand #Asia